Sữa chữa phần cứng

Bản giá sửa chữa SKY

Danh MụcSky A820Sky A830Sky A840Sky A850Sky A860
Mất loa350,000 VNĐ300,000 VNĐ350,00 VNĐ350,000 VNĐ
Mất micro350,000 VNĐ300,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ
Mất wifi300,000 VNĐ300,000 VNĐ500,000 VNĐ500,000 VNĐ
Mất sóng350,000 VNĐ300,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ
Mất Nguồn 550,000 VNĐ400,000 VNĐ650,000 VNĐ650,000 VNĐ
Cảm biến ánh sáng150,000 VNĐ150,000 VNĐ150,000 VNĐ150,000 VNĐ
Không nhận sim250,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ
Không lên màn hình350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ
Không nhận sạc350,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ
Không nhận cáp350,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ
Hư cảm ứng350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ350,000 VNĐ
Thay camera350,000 VNĐ300,00 VNĐ450,000 VNĐ450,000 VNĐ450,000 VNĐ
Thay loa250,000 VNĐ250,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ300,000 VNĐ
Treo logo550,000 VNĐ650,000 VND750,000 VNĐ750,000 VNĐ
Gắn SIM tự Reset máyLiên hệ350,000 VNĐ450,00 VNĐ450,000 VNĐ
Mất ImeiLiên hệLiên hệLiên hệ650,000 VNĐ650,000 VNĐ
Hư cảm biến xoay300,000 VNĐ

Read more:
Nắp lưng Sky A920 Vega Iron 2

Nắp lưng Sky A920 Vega Iron 2 Trong quá trình sử dụng quý khách vô tình làm nứt, gãy, vỡ…...

Close