Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Bảng giá linh kiện sửa chữa cho Sky Pantech

Lưu ý: giá trên chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng gọi 090 88 99 878 hoặc đến cửa hàng đối với các bệnh sữa trên main  để có giá chính xác hơn

SKY A760S – SKY A770

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A760

sky 760 gia re 5sky 760 gia re (2)

– Cảm ứng                                                   : 450.000

– Màn hình                                                   : 550,000
– Khung sườn Benzen                                 : 300.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         : 500.000

-Nắp lưng                                                     :120.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 150.000

-Thay dây volume                                        : 200.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 150.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  : 150.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 200.000

-Thay Camera                                               : 250.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 400,000đ

-Hao nguồn                                                   : 400,000đ

-Mất nguồn                                                  : 350,000đ

 

SKY A800 – SKY 810

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A800

sky a800

– Cảm ứng                                                   : 550.000

– Màn hình                                                   : 650,000
– Khung sườn Benzen                                 : 400.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :500.000

-Nắp lưng                                                     :180.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 250.000

-Thay dây volume                                        : 250.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 200.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :200.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 200.000

-Thay Camera                                               : 250.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 400,000đ

-Hao nguồn                                                   : 400,000đ

-Mất nguồn                                                  : 350,000đ

 

SKY A820

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A820

– Cảm ứng                                                   : 750.000

– Màn hình                                                   : 650,000
– Khung sườn Benzen                                 : 400.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :500.000

-Nắp lưng                                                     :200.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 250.000

-Thay dây volume                                        : 250.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 250.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :250.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 350.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 400,000đ

-Hao nguồn                                                   : 400,000đ

-Mất nguồn                                                  : 350,000đ

 

SKY A830

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sku A830

sky 830 gia re

– Cảm ứng                                                   : 650.000

– Màn hình                                                   : 750,000
– Khung sườn Benzen                                 : 600.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :550.000

-Nắp lưng                                                     :250.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 350.000

-Thay dây volume                                        : 300.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 250.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :250.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 350.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 500,000đ

-Hao nguồn                                                  : 500,000đ

-Mất nguồn                                                  : 550,000đ

 

SKY A840

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A840

sky a840 gia re 11

– Cảm ứng & màn hình                           : 1.450.000

– Khung sườn Benzen                                 : 400.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :600.000

-Nắp lưng                                                     :250.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 350.000

-Thay dây volume                                        : 350.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 250.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :250.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 450.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 500,000đ

-Hao nguồn                                                  : 500,000đ

-Mất nguồn                                                  : 650,000đ

 

SKY A850

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A850

– Cảm ứng & màn hình                           : 1.480.000

– Khung sườn Benzen                                 : 600.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :800.000

-Nắp lưng                                                     :290.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 450.000

-Thay dây volume                                        : 350.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 450.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :450.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 550.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 600,000đ

-Hao nguồn                                                  : 600,000đ

-Mất nguồn                                                  : 650,000đ

 

SKY A860

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A860

sky 860 gia re

– Cảm ứng & màn hình                           : 1.700.000

– Khung sườn Benzen                                 : 600.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :900.000

-Nắp lưng                                                     :290.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 650.000

-Thay dây volume                                        : 650.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 450.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :450.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 850.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 600,000đ

-Hao nguồn                                                  : 600,000đ

-Mất nguồn                                                  : 650,000đ

 

SKY A870

Bảng giá sữa chữa Sky pantech

Sky A870

sky a870 gia re 8

– Cảm ứng & màn hình                           : 1.700.000

– Khung sườn Benzen                                 : 600.000

-Bộ vỏ màu đen, màu trắng                         :900.000

-Nắp lưng                                                     :290.000
-Thay dây nút nguồn                                   : 650.000

-Thay dây volume                                        : 650.000

-Thay Chuông (Loa ngoài)                          : 450.000

-Thay loa (Loa nghe đàm thoại)                  :450.000

-Thay audio Mic (nói không nghe)              : 250.000

-Thay Camera                                               : 850.000

-Mất song (2G/3G)                                       : 600,000đ

-Hao nguồn                                                  : 600,000đ

-Mất nguồn                                                  : 650,000đ

 

Mô hình camera Mô tả sản phẩm Loại – Màu sắc Giá – sữa chữa  
SKY A760  
  Thay cảm ứng sky A760 Trắng – Đen 450,000đ  
  Thay MÀN HÌNH sky A760 Trắng – Đen 550,000đ  
  Nắp lưng sky A760 Trắng – Đen 120,000đ  
  Camera chính/ phụ Theo máy 250.000đ  
  Viền sky A760 Trắng – Đen L00,000đ
 
  Linh kiện khác sky a760   Liên hệ  
SKY A770  
  Thay cảm ứng sky A770 Trắng – Đen 450,000đ
 
  Thay màn hình sky A770 Trắng – Đen 550,000đ
 
  Nắp lưng sky A770 Trắng – Đen 120,000đ
 
  Camera chính/phụ
Theo máy 250,000đ
 
  Viền sky A770 Trắng – Đen 180,000đ  
  Linh kiện khác sky a770   Liên hệ  
SKY A800  
  Thay cảm ứng sky A800 Trắng – Đen 450,000đ
 
  Thay màn hình sky A800 Trắng – Đen 550,000đ
 
  Nắp lưng sky A800 Trắng – Đen 180,000đ
 
  Camera chính/phụ
Theo máy 250,000đ
 
  Viền sky A800 Trắng – Đen 180,000đ
 
  Linh kiện khác sky A800   Liên hệ  
SKY A810  
  Thay cảm ứng sky A810 Trắng – Đen 550,000đ  
  Thay màn hình sky A810 Trắng – Đen 600,000đ
 
  Nắp lưng sky A810 Trắng – Đen 200,000đ
 
  Camere Sky A810
Theo máy 250,000đ
 
  Viền sky A810 Trắng – Đen 220,000đ
 
  Linh kiện khác sky A810   Liên hệ  
SKY A820  
  Thay cảm ứng sky A820 Trắng – Đen 850,000đ  
  Thay màn hình sky A820 Trắng – Đen 650,000đ
 
  Nắp lưng sky A820 Trắng – Đen 230,000đ
 
  Camera Sky A820 Theo máy 350,000đ
 
  Viền sky A820 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky A820   Liên hệ  
SKY A830  
  Thay cảm ứng sky A830 Trắng – Đen 650,000đ
 
  Thay màn hình sky A830 Trắng – Đen 800,000đ
 
  Nắp lưng sky A830 Trắng – Đen 220,000đ
 
  Máy ảnh Sky A830 Theo máy 350,000đ
 
  Viền sky A830 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky A830   Liên hệ  
SKY A840  
  Thay cảm ứng sky A840(Bao gồm màn hình) Trắng – Đen Liên hệ  
  Thay màn hình sky A840(Bao gồm cảm ứng) Trắng – Đen Liên hệ  
  Nắp lưng sky A840 Trắng – Đen 250,000đ
 
  Máy ảnh Sky A840 Theo máy 500,000đ
 
  Viền sky A840 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky a760   Liên hệ  
SKY A850  
  Thay cảm ứng sky A850(bao gồm màn hình) Trắng – Đen Liên hệ   
  Thay màn hình sky A850(bao gồm màn hình) Trắng – Đen Liên hệ  
  Nắp lưng sky A850 Trắng – Đen Liên hệ  
  Máy ảnh bầu trời A850 Theo máy Liên hệ  
  Viền sky A850 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky A850   Liên hệ  
SKY A860  
  Thay cảm ứng sky A860 Trắng – Đen Liên hệ  
  Thay màn hình sky A860 Trắng – Đen Liên hệ  
  Nắp lưng sky A860 Trắng – Đen 400,000đ  
  Máy ảnh bầu trời A860 Theo máy 700,000đ  
  Viền sky A860 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky A860   Liên hệ  
SKY A870  
  Thay cảm ứng sky A870 Trắng – Đen Liên hệ  
  Thay màn hình sky A870 Trắng – Đen Liên hệ  
  Nắp lưng sky A870 Trắng – Đen 400,000đ
 
  Máy ảnh bầu trời A870 Theo máy 700,000đ
 
  Viền sky A870 Trắng – Đen Liên hệ  
  Linh kiện khác sky A870   Liên hệ  

 

 

Read more:
Samsung Galaxy Note Edge

Máy 90% - 93% giá : 2.990.000đ Máy 94% - 96% giá : 3.190.000đ Máy 97% - 99% giá :...

Hướng dẫn cài Rom LG G5 Mỹ, Hàn lên 7.0 Nougat

Hướng dẫn cài Rom LG G5 Mỹ, Hàn lên 7.0 Nougat Rom LG G5 Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat hiện...

Close